Tafarn Wledig. Bwyd Lleol Da.

Diolch am ymweld â’n gwefan. Mae’n ddolur calon gennym i orfod dweud i’r Ffarmers ddioddef tân difrifol fore Sadwrn, 27ain Ionawr. Ni anafwyd neb, diolch byth, ond ’roedd y difrod i’r adeilad yn ddifrifol iawn.

Yr ydym erbyn hyn wedi cychwyn ailadeilau’r dafarn hardd hon. Bydd y gwaith yn cymryd misoedd lawer, ond mi fyddwn yn ôl yn yr Hydref, yn well nag erioed. Yn y cyfamser, byddwn yn rhoi hanes yr adnewyddu, unrhyw ddigwyddiadau, cynlluniau, a syniadau ar ein tudalen Facebook (@yffarmers). Byddwn wrth ein bodd eich bod yn cadw mewn cysylltiad drwy Facebook, neu unrhyw ffordd!

Diolch o galon am yr holl gefnogaeth. Mae’n hyfryd i ddarllen y negeseuon a’r geiriau caredig. Mae’r cariad sydd gan pobl at Y Ffarmers yn anhygoel. Mae’n llawer iawn mwy na thafarn na bwyty. Mi fyddwn yn ôl!

 


 

Rural Pub. Good Local Food

Thank you for visiting our website. We are very sorry to have to let you know that on the morning of 27th January, Y Ffarmers suffered a major fire. Fortunately, no one was hurt, but the damage to the building was extensive.

We are now in the process of rebuilding this beautiful pub. It is going to take several months but we will be back in the autumn stronger than ever. In the meantime, we will be posting all developments of the rebuild, events over the following months, plans and ideas on our Facebook page (@yffarmers). We would love for you to keep in touch on there.

We are very grateful for all the support we have received. It is so wonderful to read all your messages and kind words. The love that people have for this pub is amazing. Y Ffarmers is so much more than a pub or a restaurant. We will be back!